Informatie

Praktische gids voor een effectief brandveiligheidsbeleid

Mensen, goederen en gebouwen beschermen tegen brand is belangrijk. Ook al vertellen we je hiermee niets nieuws, toch is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een doeltreffend brandveiligheidsbeleid houdt immers niet alleen rekening met het welzijn van alle werknemers, maar zorgt net zo goed voor bedrijfscontinuïteit.

Heb je nog geen uitgebalanceerd brandveiligheidsbeleid of wil je je bestaande beleid bijwerken, dan vind je zeker inspiratie in onze gratis whitepaper “brandveiligheid”, een leidraad voor een efficiënt brandveiligheidsbeleid, ontwikkeld in samenwerking met Agoria.

Lees meer

Typetekst voor lastenboeken

De gespecialiseerde onderneming dient in het bezit te zijn van het Fire Safety Quality certificaat (FiSQ).

De producten, componenten en systemen voldoen aan de wettelijke vereisten en vigerende normen. Alle producten en systemen moeten gecertificeerd zijn door certificatieorganismen geaccrediteerd voor de betreffende brandveiligheidstechniek. Het certificatieorganisme dient geaccrediteerd te zijn door de door de overheid aangeduide nationale instantie(s) van de lidstaat waar het certificatieorganisme gevestigd is.