Typetekst voor lastenboeken

De gespecialiseerde onderneming dient in het bezit te zijn van het Fire Safety Quality certificaat (FiSQ).

De producten, componenten en systemen voldoen aan de wettelijke vereisten en vigerende normen. Alle producten en systemen moeten gecertificeerd zijn door certificatieorganismen geaccrediteerd voor de betreffende brandveiligheidstechniek. Het certificatieorganisme dient geaccrediteerd te zijn door de door de overheid aangeduide nationale instantie(s) van de lidstaat waar het certificatieorganisme gevestigd is.