Organisatie

De certificatieprocedure verloopt schematisch als volgt.

FiSQ art 02