Vereisten

Wie kan een FiSQ aanvragen?

Organisatorische vereisten

 • Intern
  1. Geografisch
  2. Personeel
  3. Competenties personeel
  4. Competenties bedrijf
  5. Management
  6. Kwaliteitsbeleid
  7. Veiligheidsbeleid
  8. Onderaanneming
 • Extern
  1. Bereikbaarheid 365/7/24
  2. Interventie
  3. Beschikbaarheid wisselstukken
  4. Opleveringsrapport – onderhoudsrapport
  5. Service Level Agreement (SLA)

Technologische vereisten

Financiële vereisten

 1. Financiële status
 2. Sociale en fiscale verplichtingen
 3. Aansprakelijkheid

Bijzondere bepalingen

 1. Beperkingen
 2. Wettelijke verplichtingen
 3. Geschillen
 4. Geldigheidsduur

Download het volledige reglement